Projelerde Yaptığı Görevler :
 
Sağbaş, A., “Kariyer Hizmeti Sunumunda Çok Paydaşlı Ortaklık Modeli, İnsan Kaynakları Geliştirilmesi Operasyonel Programı”, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Araştırıcı, 2014.
 
Sağbaş, A., “Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Yerleşkesinde Rüzgar Enerji Üretim Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik İstatistiksel Tahmin Modelinin Geliştirilmesi ve Kurulabilecek Rüzgar Santrali İçin Teknik, Ekonomik ve Termodinamik Analizinin Gerçekleştirilmesi”, Namık Kemal Üniversitesi BAP Projesi, Proje Yöneticisi, 2013.
 
Sağbaş, A., “Rüzgar Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi ve Enerji Planlamasında Bir Öngörü Modeli: Çorlu Örneği”, Namık Kemal Üniversitesi BAP Projesi, Proje Yöneticisi, 2013.
 
Sağbaş, A., “Farklı Rüzgar Türbini Tasarımları için Santral Yeri Seçimi ve Rüzgar Enerji Potansiyelinin Belirlenmesinde Yapay Zeka Uygulaması”, Mersin Üniversitesi BAP Projesi, Proje Yöneticisi, 2011.
 
Sağbaş, A., “Talaşlı İmalat Yapan Bir İşletmede İstatistiksel Teknikler Kullanılarak Proses Yeterliliğinin Geliştirilmesi”, Mersin Üniversitesi  BAP Projesi, Proje Yöneticisi, 2010.
 
Sağbaş, A., “Ç1040 Çeliğinden Yapılmış Dişli Çarklar İçin Kalite Kontrol Otomasyonu”, Mersin Üniversitesi  BAP Projesi, Proje Yöneticisi, 2009.
 
Sağbaş, A., “Mersinde Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Bilim ve Teknoloji Araştırma Merkezi  Altyapısının Oluşturulması”, Mersin Üniversitesi Merkezi Malzeme Araştırma Laboratuarı Kurulmasına Yönelik Altyapı Projesi (Alt Proje No:8), DPT Projesi, Proje No: DPT-2009,  Araştırıcı, 2009.
 
Sağbaş, A., “Tepki Yüzeyleri ve Tasarımları Yöntemiyle Geri Dönüşümden Gelen PE, PP Malzemeleri İle Doğal Lif Karışımı Kompozit Yapıların Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi ve Karışımın Optimizasyonu”, Mersin Üniversitesi BAP Projesi, Proje No: MUH. ME (AS) 2007-1, Proje Yöneticisi, 2007. 
 
Sağbaş, A., “Kesikli Lif İpliklerinde İplik Tüylülüğü İçin Proses Optimizasyonu”, Çukurova Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No: FBE2005D99526, Araştırıcı, 2005.
 
Sağbaş, A., “Pamuk Elyaf Karışımlarında Tepki Yüzeyleri ve Tasarımları Yöntemiyle Proses Optimizasyonu”, Çukurova Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, Proje No: FBEYL00, Araştırıcı, 2000.