Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünün eğitim dili %100 Türkçe'dir. Bölümün eğitim-öğretim amaçları şu şekilde tanımlanmıştır:
  • Üretim ve hizmet sistemlerinin kurulması, yönetilmesi ve söz konusu süreçlerde karşılan sorunlara çözüm önerileri geliştirebilecek yetkinlikte;
  • Endüstri Mühendisliği eğitimi sırasında kazandığı bilgi birikimini farklı alanlarda uygulayabilme esnekliği ve uyumuna sahip;
  • Üretim işletmelerinin üretim planlama ve kontrol, çizelgeleme, envanter yönetimi faaliyetlerini yönetebilen;
  • Üretim ve hizmet işletmelerinde kalite sistemlerinin kurulması, yönetilmesi, kalite süreçlerinin iyileştirilmesi konusunda uzmanlaşmış;
  • Bilimsel gelişme için gerekli bilgi ve araştırma temelinine sahip ve tüm bu beceri ve bilgileri topluma yayabilen;
  • Sosyal ve çevresel alanlarda toplumsal sorumluluk bilincine sahip Endüstri Mühendisleri yetiştirmektir.
Ayrıca, Çorlu-Çerkezköy Sanayi Bölgesinde bulunan Endüstri Mühendisliği Bölümü sanayi bölgesinde yer alan işletmelerde karşılaşılan problemlere çözüm önerileri geliştirmek, sanayici ve sanayide çalışan kesimi bilgilendirmek amacıyla konferanslar ve paneller düzenlemek başta olmak üzere, Endüstri Mühendisliği alanında birçok araştırma faaliyeti yürütmektedir. Bu araştırma faaliyetleri sanayi ile birlikte yürütülen ortak çalışmalarla bütünleştirilmiştir.