2018 yılı itibarı ile 2 Profesör Dr., 1 Doçent Dr., 3 Dr. Öğretim Üyesi ve 2 Araştırma Görevlisinin tam zamanlı ve kadrolu olarak çalıştığı ve yaklaşık 140 lisans öğrencisi olan Endüstri Mühendisliği Bölümü Çorlu Mühendislik Fakültesinin en geç bölümlerinden biridir. 2015-2016 akademik yılı itibarı ile lisans eğitimine başlayan bölümümüzde yıllara göre ÖSYS Yerleştirme Sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir (http://www.osym.gov.tr/).
 
 
Bölümümüz eğitim-öğretim planı kapsamında üretim, yönetim, planlama, modelleme ve tasarım alanlarında çeşitli branş dersleri okutulmaktadır. Bölümümüz 4 yıllık ders planına ulaşmak için tıklayınız.
 
Bölümümüzde teknik problem çözme yeteneği yüksek, mühendislik zekâsına ve gerekli bilgi birikimine sahip, bölüm öğretim üyeleri ile yaptığı proje ve tez çalışmaları referans oluşturacak öğrencilerin yetiştirilmesi ve sanayi problemleri üzerine odaklanan eğitim öğretim temelinde sanayi ile bütünleşik tez ve projeler üretilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda, bölümde Sektör Tümleşik Eğitim Modeline geçilmiştir. Bölümümüzde uygulanan Sektör Tümleşik Eğitim Modeli ile ilgili daha detaylı bilgi almak için tıklayınız. Ayrıca, sanayi devriminden sonra artan endüstri mühendisliği uygulamaları yakınlarda yaşanan Endüstri 4.0 adı verilen yeni devrim ile beraber endüstri mühendisliğinin önemi daha da artış göstereceği düşünülmektedir.
 
Bölümümüzün eğitim dili %100 Türkçe olup eğitim-öğretim amaçları şu şekilde tanımlanmıştır:
  • Üretim ve hizmet sistemlerinin kurulması, yönetilmesi ve söz konusu süreçlerde karşılan sorunlara çözüm önerileri geliştirebilecek yetkinlikte,
  • Endüstri Mühendisliği eğitimi sırasında kazandığı bilgi birikimini farklı alanlarda uygulayabilme esnekliği ve uyumuna sahip,
  • Üretim işletmelerinin üretim planlama ve kontrol, çizelgeleme, envanter yönetimi faaliyetlerini yönetebilen,
  • Üretim ve hizmet işletmelerinde kalite sistemlerinin kurulması, yönetilmesi, kalite süreçlerinin iyileştirilmesi konusunda uzmanlaşmış,
  • Bilimsel gelişme için gerekli bilgi ve araştırma temeline sahip ve tüm bu beceri ve bilgileri topluma yayabilen,
  • Sosyal ve çevresel alanlarda toplumsal sorumluluk bilincine sahip Endüstri Mühendisleri yetiştirmektir.
Endüstri mühendisliği; insan, zaman, para, malzeme, bilgi, makine ve enerji çeşitli gibi kaynaklardan oluşan karmaşık sistemlerin, proseslerin ve organizasyonların kurulması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması ile ilgilenen bir mühendislik dalıdır. Bahsi geçen sistemleri ve prosesleri bütünüyle ele alarak sistematik bir düşünce yapısıyla verimliliği, etkinliği ve kaliteyi arttırmayı amaçlar (Institute of Industrial and Systems Engineers, IISE). Bu amaçları yerine getirebilmek için Endüstri Mühendisliği birçok disiplin ile iç içe çalışır.
 
Kaynak: https://ie.ius.edu.ba/
 
Endüstri Mühendisleri üretim ve hizmet sektörlerinde uzmanlık alanlarına göre farklı alanlarda çalışma imkânı bulabilmektedir. Endüstri Mühendislerinin kendilerine çalışabilme imkânı bulabildikleri başlıca alanlar şu şekildedir:
 
 
 
Bölüm Tanıtım Videosu