Sektör tümleşik eğitim (STE) stajı, bir öğrencinin branşında bir dönem boyunca süren iş deneyimidir ve eğitim-öğretim süresi içinde kısmi ya da tam zamanlı çalışmaları kapsar.
 
Neden Sektör Tümleşik Eğitim?
 
Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde öğrenim gören öğrencilerin; 
 • öğrenim süreleri içerisinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek, 
 • laboratuvar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, 
 • görev yapacakları iş yerlerindeki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon ve üretim süreçlerini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamak.
Sektör Tümleşik Eğitimin Öğrenciler Açısından Kazanımları
 
 • Bir işyeri bünyesinde olgunlaşma yoluyla, çalışılacak alanla ilgili iş tecrübesinin mezun olmadan önce edinilmesi,
 • Bireysel pratik ve gözlem yoluyla sınıf içindeki teorik bilginin anlaşılabilirliğini arttırma,
 • Mezuniyetin hemen sonrasında işverenlere yönelik kendini pazarlama şansını arttırma, işverenlerin gözünde daha kıymetli olan STE destekli bir mühendislik diploması alma,
 • Bir işletme ya da iş ortamında “hayatta kalma”yı öğrenme,
 • Endüstriyel proje yürütme deneyimi.
Sektör Tümleşik Eğitim Uygulanması ile İlgili Başlıca İlkeler*
 
 • STE programı için öğrencilerin, 4. sınıf öğrencisi statüsü kazanması gerekir.
 • STE süresi, haftada üç iş günü olmak üzere (3 işgünü x 14 hafta x 1 yarıyıl) Bahar yarıyılında 42 işgünüdür.
 • İşletmede yapılan 1 iş günü en az 8 saatlik bir çalışma gerektirir.
 • STE yapan öğrencinin devam zorunluluğu iş günü üzerinden %80’dir.
 • STE yapan öğrenciler için Bölüm Başkanlığı, Bölüm öğretim üyeleri/görevlileri arasından danışman atar. STE işletmesince belirlenen en az lisans eğitimine sahip bir yetkili de eş danışman olarak atanır.
 • Öğrenciler, üretime ve işyerinin tüm çalışmalarına kısmi zamanlı işyeri çalışanı olarak katılırlar.
Sektör Tümleşik Eğitim Komisyonu
 
 
Sektör Tümleşik Eğitim Yönergesi**
 
Çorlu Mühendislik Fakültesi Sektör Tümleşik Eğitim (STE) Yönergesine ulaşmak için tıklayınız.
 
Endüstri Mühendisliği Bölümü Sektör Tümleşik Eğitim (STE) Uygulama Esaslarına ulaşmak için tıklayınız.
 
 
* Sektör tümleşik eğitimin uygulanması ile ilgili ilkelere ulaşmak için Endüstri Mühendisliği Bölümü Sektör Tümleşik Eğitim (STE) Uygulama Esaslarını inceleyiniz.
 
** Sektör Tümleşik Eğitim ile ilgili tüm işlemler için Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi web sayfasını da takip ediniz.