Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
 
Sagbas, A., Mazmanoglu, A., “Use of Multicriteria Decision Analysis to Assess Alternative Wind Power Plants”, Journal of Engineering Research, 1: 14-19, 2014.
 
Carot, M.T., Sagbas, A., Sanz, J.M., “A New Approach for Measurement of the Efficiency of Cpm and Cpmk Control Charts”, International Journal for Quality, Research, 4(7): 2013.
 
Sagbas, A., “An Approach for the Prioritization of Wind Energy Production Farms”, Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 31(3): 1341-1352, 2013.
 
Sagbas, A., Mazmanoglu, A. “Statistical Evaluation of Wind Speed Data in Mersin, Turkey, Based on Frequency Distributions”, Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, Special Issue: 741-748, 2012.
 
Sagbas, A., “Analysis and Optimization of Surface Roughness in the Ball Burnishing Process Using Response Surface Methodology and Desirabilty Function”, Advance in Engineering Software, 42(11): 992-998, 2011.
 
Kahraman, F., Sagbas, A., “An Investigation of the Effect of Heat Treatment on Surface Roughness in Machining by Using Statistical Analysis”, Iranian Journal of Science and Technology, Transaction B, Engineering, 34 (B5): 591-595, 2010.
 
Kahraman, F., Sagbas, A., “The Effect of Process Parameters on the Carbon Profiles of Gas Carburised AISI 5115 Steel”, Metallofizika I Noveishie Tekhnologii, 32(3): 389-395, 2010.
 
Sagbas, A., “Improving Process Capability of Turning Operation by Application of Statistical Techniques”, Materiali in Tehnologije-Materials and Technology, 43(1): 55-59, 2009.
 
Sagbas, A., Kahraman, F., Esme, U., “Modeling and Predicting Abrasive Wear Behaviour of Poly Oxy Methylenes using Response Surface Methodology and Neural Networks”, Metalurgija-Metallurgy, 48 (2): 117-120, 2009.
 
Esme, U., Sagbas, A., Kahraman, F., “Prediction of Surface Roughness Wire Electrical Discharge Machining Using Design of Experiments and Neural Networks”, Iranian Journal of Science and Technology, Transaction B, Engineering, 33: 231-240, 2009.
 
Sagbas, A., Kahraman, F., “Determination of Optimal Ball Burnishing Parameters for Surface Hardness”, Materiali in Tehnologije-Materials and Technology, 43(5): 271-74, 2009.
 
Erol R., Sagbas, A., “Multiple Response Optimisation of the Staple-Yarn Production Process for Hairiness, Strength and Cost”, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 17(5)(76): 40-42, 2009.
 
Esme, U., Sagbas, A., Kahraman, F., Kulekci, M.K.,“The Use of Artificial Neural Networks in Ball Burnishing Process for the Prediction of Surface Roughness of AA 7075 Aluminum Alloy”, Materiali Tehnologije-Materials and Technology, 42(5): 215-219, 2008.
 
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
 
Sagbas, A., Mazmanoglu, A., Alp, R. A., “Decision Making Model for Selection of Wind Energy Production Farms Based on Fuzzy Analytic Hierarchy Process”, İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 5(1): 34-38, 2013.
 
Sagbas, A., Kahraman, F., Esme, U. “Optimization of Wire Electrical Discharge Machining Process Using Taguchi Method and Back Propagation Neural Network”, Osmangazi Üniversitersi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 12(2): 11-19, 2012.
 
Sağbaş, A., Kahraman, F., Koyuncu, M., “Keten Lifleri İle Takviye Edilmiş Polyester Esaslı  Kompozit Malzemelerin Mekanik Özelliklerin Araştırılması”, Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 24: 213-218, 2010.
 
Sağbaş, A., Kahraman, F., Koyuncu, M., “Bir Üretim İşletmesinde Makine Duruşlarının İstatistiksel Tekniklerle Analizi”, Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 24: 225-229, 2010.
 
Sağbaş, A., Kahraman, F., “Prediction and Optimization of Surface Roughness in Ball Burnishing Process Using Response Surface Methodology”, Beykent University Journal of Science and Technology, 31(1): 140-148, 2009.
 
Kahraman, F., Sağbaş, A., “Galetaj Prosesinin Optimizasyonu İçin Deneysel Bir Çalışma”, Tübav Bilim Dergisi, 2(3): 286-290, 2009.
 
Kahraman, F.,  Sağbaş, A., “Prediction and Analysis Surface Roughness of AISI 4140 Stell in Turning Process”, Teknoloji Dergisi, 12(2): 137-141, 2009.
 
Sağbaş, A., Kahraman, F., Esme, U., Özbek, A.,”Tekstil İşletmelerinde Gürültü ve Gürültünün Azaltılmasında Mühendislik Önlemler”, Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23(1): 181-187, 2008.
 
Kahraman, F., Sağbaş, A., Esme, U., Özbek, A.,”Tornalama İşleminde Takım Ömrüne Etki Eden Parametrelerin Deneysel Tasarım Yöntemi Kullanılarak Tahmin Edilmesi”, Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23(1): 189-193, 2008.
 
Esme, U., Ersöz, I., Özbek, A., Kahraman, F., Sağbaş, A.,“A Comparison Between the Back-Propagation (BPN) and General- Regression Networks (GRNN) in the Modeling of the Spot Welding ”, Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23(1): 57-66, 2008.
 
Esme, U., Ersöz, I., Kahraman, F., Sağbaş, A., Pehlivanlı, A.Ç., İbrikci, T., “Comparative Modeling in Low Plasticity Burnishing (LPB) Process Using Back-Propagation (BPN) and General Regression network (GRNN)”, Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 23(2): 1-13, 2008.
 
Kahraman, F., Sagbas, A., “Galetaj Prosesinde Yüzey Pürüzlülüğüne Etki Eden Parametrelerin Taguchi Tekniği İle İncelenmesi ve Proses Optimizasyonu”, Yüzey İşlem  Teknolojileri Dergisi, 16: 40-42, 2008.
 
Sağbaş, A., Kırtay, A., “İstatistiksel Deneysel Tasarım Uygulanarak Makine Süreç Parametrelerinin İplik Mukavemetine Etkisinin Tahmin Edilmesi”, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, 15(2): 72-76, 2005.
 
Sağbaş, A., Erol, R., “Faktoriyel Tasarım Uygulanarak İplik Tüylülüğü İçin Ana Etki Ve Etkileşimlerin Belirlenmesi”, Tekstil ve Teknik Dergisi, 2: 231-234, 2005.
 
Sağbaş, A., Erol, R., “Quickspin Sistemi Yardımıyla Süreç Simülasyonu ve İplik Üretimine Uygulanması”, Tekstil ve Konfeksiyon Dergisi, 9(5): 361-365, 1999.
 
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
 
Sagbas, A., Mazmanoglu, A., “Statistical processing of wind speed data for energy potential in Turkey”, Uluslararası 8. İstatistik Kongresi, Antalya-Turkey, 2013.
 
Mazmanoglu, A., Sagbas, A., Mazmanoglu, S., “Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet ve Risk Faktörlerinin Çoklu Regresyon Analizi ile Değerlendirilmesi”, Uluslararası 8. İstatistik Kongresi, Antalya-Turkey, 2013.
 
Sagbas, A., Mazmanoglu A., “An Algorithm for the Determination of Economic  Design of X-Bar Control Charts”, Uluslararası 8. İstatistik Kongresi, Antalya-Turkey, 2013.
 
Sagbas, A., Eker, B., “Utilization of Renewable Energy in Agriculture: The Case of Turkey”. International Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Ruse-Bulgaria, 12-19, 2013.
 
Sagbas, A., Mazmanoglu, A., “Artificial Neural Network Approach For Wind Speed Forecasting”, 8.Uluslararası İstatistik Günleri Sempozyumu, Eskişehir-Turkey, 2012.
 
Sagbas, A., Mazmanoglu, A., Alp, R., “A Decision making model for selection of wind energy production farms based on fuzzy analytic hierarchy process”, 6th International Image Processing and Wavelet on Real World Applications Conference, Istanbul-Turkey, 2012.
 
Sagbas, A., Mazmanoglu, A., Genc, S., “Performance evaluation of wind speed probability distribution models”, 8. Uluslararası İstatistik Günleri Sempozyumu, Eskişehir-Turkey, 2012.
 
Sagbas, A., Karamanlıoğlu, T., “The Application of Artificial Neural Networks in the Estimation of Wind Speed: A case study”, 6th International Advanced Technologies Symposium, 58-63, Elazığ-Turkey, 2011.
 
Sagbas, A., Karamanlıoğlu, T., “A Study on Potential and Utilization of Renewable Energy Sources in Turkey”, 6th International Advanced Technologies Symposium, 42-46, Elazığ-Turkey, 2011.
 
Sagbas, A., Karamanlıoğlu, T., “Artificial Intelligent Applications for the Forecasting of Annual Wind Energy Output”, Second International Symposium on Computing in Science and Engineering, 126-130, Kusadasi-Aydın-Turkey, 2011.
 
Sagbas, A., Karamanlıoğlu, T., “Estimation of Wind Energy Potential Based on Frequency Distributions in the Mediterranean Sea Region of Turkey”, Second International Symposium on Computing in Science and Engineering, 103-107, Kusadasi-Aydın-Turkey, 2011.
 
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
 
Esme, U., Özbek, A., Kahraman, F., Sağbaş, A., Keleş, İ., “Tel Erozyonda Yüzey Kalitesine Etki Eden Parametrelerin Taguchi Metoduyla Optimizasyonu”, Çankaya Üniversitesi 1.Mühendislik ve Teknoloji Sempozyumu, 394-403, Ankara-Türkiye, 2008.
 
Sağbaş, A., Kahraman ve Külekci, M.K., “Mersin İli Makine İmalat Sanayinde Kapasite Kullanım Oranı Üzerine Bir Araştırma”, I. Çukurova’da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu, 201-207, Adana-Türkiye, 2007.
 
Sağbaş, A., Kahraman, F., Külekci, M.K., “Al Alaşımlarında Sürtünme Karıştırma Kaynağı ve Sürtünme Karıştırma Proseslerinin İncelenmesi”, TMMOB Kaynak Teknolojisi VI. Ulusal Kongresi ve Sergisi, 45-50, Ankara-Türkiye, 2007.
 
Kahraman, F., Külekci M.K., Sağbaş A., “Yapıştırma Bağlantılarında Çekme Dayanımına Etki Eden Parametrelerin İncelenmesi”, TMMOB Kaynak Teknolojisi VI. Ulusal Kongresi ve Sergisi, 239-243, Ankara-Türkiye, 2007.
 
Sağbaş, A., Yılmaz, F.B., Altınışık, F., “RSM Tekniği Uygulanarak Derlin Malzemesinin Optimum Aşınma Değerinin Tahmin Edilmesi”, TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi, 170-176, Balıkesir-Türkiye, 2006.
 
Sağbaş, A., Yılmaz, F.B., Altınışık, F., “Farklı Polimerik Malzemelerin Aşınma Miktarına Etki Eden Parametrelerin Regresyon Tekniği ile İncelenmesi”, TİMAK-Tasarım İmalat Analiz Kongresi,163-169 , Balıkesir-Türkiye, 2006.
 
Sağbaş, A., Kırtay, E., “İstatistiksel Süreç Kontrol Teknikleri ve Konfeksiyon Sektörüne Uygulanması”, TMMOB Tekstil Teknolojileri ve Tekstil Makinaları Kongresi, 127-134, Gaziantep-Türkiye, 2005.
 
Sağbaş A., Zeren, Y., “Üniversite-Sanayi İşbirliğinde Tarafların İmkan ve Potansiyellerinin Değerlendirilmesi: Mersin İli Örneği”, TMMOB Tekstil Teknolojileri ve Tekstil Makinaları Kongresi, 141-149, Gaziantep-Türkiye, 2005.
 
Sağbaş A., Zeren, Y., “Mühendislik Eğitiminde Kalite Kültürü için SWOT Analizi”, TMMOB Mühendislik Eğitimi Sempozyumu, 309-318, Ankara-Türkiye, 2005.
 
Sağbaş, A., Erol, R., “Process Optimization of Yarn Hairness, Yarn Strength and Cost For Staple Yarn”, YA/EM Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği XXIV. Ulusal Kongresi, 422-424, Adana-Türkiye, 2004.
 
Sağbaş, A., Erol, R., “Pamuk Elyaf Karışımlarında Tepki Yüzeyleri ve Tasarımları Yöntemiyle Süreç Optimizasyonu”, 1. Ulusal Çukurova Tekstil Kongresi, 569-578, Adana-Türkiye, 1999.